René den Haan

Training, consultatie en supervisie
Oplossingsgericht werken & suïcidepreventie